Arxius

Ús de les Magic SysRq keys

Escrit al 2006-05-20 00:00:00 per Pinucset

El SysRq és un sistema mitjançant el qual podem transmetre ordres al Kernel mitjançant el teclat tot i que aquest estigui col·lapsat, amb les X penjades, etc.
 


Què són les SysRq?
El SysRq és un sistema que permet mitjançant unes unes combinacions de tecles transmetre funcions determinades ometent el que estigui fent el Kernel i encara que aquest estigui amb Kernel Panic.

Com activar les SysRq
Tot i que per defecte està activat ho comprovarem mirant el fitxer /proc/sys/kernel/sysrq fent un:

cat /proc/sys/kernel/sysrq

si no està activat no hi haurà res, per tant les activarem compilant el Kernel i responent sí a la pregunta 'Magic SysRq key (CONFIG_MAGIC_SYSRQ)'.

Utilització de les SysRq
Quan usem un Kernel amb el SysRq activat el fitxer /proc/sys/kernel/sysrq conté la informació de les funcions que podem executar mitjançant les combinacions.

Depenent del número que hi hagi en aquest fitxer significarà varies coses, el 1 i el 2 són molt clars. Però els demès són com els permisos, anar sumant per anar donant permisos.


 • 0 - Totes les funcions estan desactivades

 • 1 - Totes les funcions estan activades

 • >2 - Activa el nivell de log de la consola (Enable control of console logging level)

 • >4 - Activa el control del teclat

 • >8 - Activa el debug del bolcat de processos

 • >16: Activa la comanda sync

 • >32: Activa el remuntar de només lectura

 • >64: Activa el signalling de processos (term, kill, oom-kill)
 • >128: Permet reiniciar i apagar

 • >256: Permet canviar la prioritat de totes les tasques de temps real


 • Podem editar aquest fitxer fent:

  echo "número" >/proc/sys/kernel/sysrq

  on número és el número que volem.

  Com usar les SysRq

 • En totes les arquitectures

 • Es passa la comanda
  echo t > /proc/sysrq-trigger

  on t pot ser qualsevol lletra que volem que faci de [Tecla de comanda].

 • En les arquitectures X86

 • Prement 'ALT-SysRq-[Tecla de comanda]' on SysRq és la tecla de 'Print Screen'

 • En les arquitectures SPARC

 • Prement 'ALT-STOP-[Tecla de comanda>].

 • En les arquitectures PowerPC

 • Prement 'ALT - Print Screen (or F13) - [Tecla de comanda]


  Quines comandes li posem passar
  Aquestes són les comandes que li podem passar (a [Tecla de comanda]):

 • 'r' - Canvia el teclat de mode raw a mode XLATE

 • 'k' - Mata tots els programes de la consola virtual actual

 • 'o' - Apaga el sistema (si aquest ho soporta)

 • 's' - Intenta sincronitzar tots els sistemes de fitxers muntats

 • 'u' - Intenta montar de nou tots els sistemes montats com a només lectura.

 • 'p' - Bolca els registres i banderes actuals a la consola.

 • 't' - Volca una llista de les tarees en execució i la seva informació a la consola

 • 'm' - Volca la informació de la memoria a la consola.

 • '0'-'9' - Estableix el nivell d'informació a la consola, controlant els missatges que el nucli envia a aquesta. 0 farà que tots els missatges d'emergencia (PANICS o OOPS) se li enviaran.

 • 'e' - Envia un SIGTERM a tots els processos, excepte l'init.

 • 'i' - Envia un SIGKILL a tots els processos, excepte l'init.

 • 'l' - Envia un SIGKILL a tots els processos, inclós l'init.

 • 'h' - Mostra l'ajuda (també la mostren les altres tecles que no tenen cap comanda assignada • Procediment d'emergència en un servidor
  Si usem el SysRq en cas que el nostre ordinador o un servidor ens doni un Kernel Panic farem aquestes comandes per tal de no perdre dades i tancar mitjanament bé l'ordinador.

 • Matem els programes mitjançant SIGTERM 'ALT-SysRq-[e]'

 • Sincronitzar 'ALT-SysRq-[S]'

 • Desmuntar 'ALT-SysRq-[U]'

 • Apagar 'ALT-SysRq-[O]' o Reiniciar 'Alt-SysRq-[B]
 • Categories: Articles, Trucs


  Comentaris

  • Sense comentaris
  Arxius