Arxius

CLUF

Escrit al 2005-10-08 00:00:00 per franhp

En aquest article comprobarem les parts més interessants del contracte que estableix Microsoft amb els seus usuaris, conegut normalment com a CLUF.

Parts interessants d'un CLUF

Amb aquest article pretenc trobar totes les coses que te aquest contracte que hom fa amb Microsoft moltes vegades a desgana o d'altres sense saber-ho. Durant la fase d'instal·lació ofereix la possibilitat de llegir-lo però ningú ho fa, doncs saben que si pitgen F8 no ho tindran que llegir i la instal·lació del seu Windows XP seguirà sense oposar-s'hi en res. (Al menys durant la instal·lació de l'OpenOffice et fa baixar fins al final del contracte per a poder acceptar!)
El que molta gent no sap, és que si el llegissin riurien molt més que amb un monòleg del Buenafuente. Observeu.

Es seguirà el següent estil:
-- significa que és un article del CLUF
**comentari de l'autor sobre l'article

-- AL INSTALAR, COPIAR O DE OTRA MANERA UTILIZAR EL SOFTWARE, USTED ACEPTA QUEDAR OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS DE ESTE CLUF. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTE CLUF, ENTONCES NO UTILICE NI COPIE EL SOFTWARE Y PÓNGASE EN CONTACTO CUANTO ANTES CON EL FABRICANTE PARA OBTENER INSTRUCCIONES ACERCA DE CÓMO DEVOLVER EL PRODUCTO O LOS PRODUCTOS NO UTILIZADOS A LOS EFECTOS DE OBTENER UN REEMBOLSO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL FABRICANTE EN MATERIA DE DEVOLUCIONES.

**Aquesta opció és molt interessant: Ens podem negar a utilitzar el software que l'ordinador portava pre-instal·lat. A més a més, estan obligats a retornar-te els calers que costa la seva llicència sinó la utilitzes. El que no es comenta és la dificultat que reflexa això, i la quantitat de diners que costen les trucades; es podria arribar a dir que és més car tornar el producte que quedar-se amb ell.

-- Usted sólo puede instalar, usar, acceder, mostrar y ejecutar una copia del SOFTWARE en el EQUIPO. El SOFTWARE no puede ser utilizado en el EQUIPO al mismo tiempo por más de dos (2) procesadores.

** Aquí la cosa es comença a complicar i ja es plantegen els primers dubtes. Segons aquest article jo, no puc instal·lar diverses versions de Windows al meu equip. Per exemple, hi ha molta gent que instal·la Windows 98 per poder jugar a jocs que van deixar de funcionar al Windows XP i Windows XP per als jocs que no funcionen en Windows 98, d'aquesta manera el teu equip passa a ser il·legal a pesar de que tinguis les dues llicències.
El dubte més gran que em plantejo sobre aquest article és: Per qué van fer un BootLoader si no es poden executar més de una copia?
També es posa en dubte la seva pròpia potència en dir que no pot ser utilitzat per dos processadors al mateix temps, de fet si executes Linux en dos processadors notaràs una gran millora.

-- [...]Si el SOFTWARE no va acompañado del HARDWARE, Usted no puede utilizar el SOFTWARE. [...]

** Aquí vaig caure a terra del riure. 20 minuts més tard em vaig intentar aixecar però no ho vaig aconseguir davant d'un altre atac de riure.

-- Los derechos de licencia concedidos en el presente CLUF están limitados a los treinta (30) primeros días después de instalar por primera vez el SOFTWARE

** Significarà això que després de 30 dies serem lliures de fer el que ens plagui amb la nostre copia de Windows? També em va sorprendre que anomenés drets a aquest seguit d'articles si més bé eren obligacions o deures.

-- Conexiones de Dispositivos. Usted puede permitir que un máximo de cinco (5) equipos u otros dispositivos electrónicos (cada uno denominado "Dispositivo") se conecten al EQUIPO para utilizar uno o más de los servicios del SOFTWARE

** Aquesta pot ser molt dramàtica, doncs si jo tinc 6 reproductors d'MP3 (optimista), no podré connectar-los tots a la vegada! Segur que és que encara no han descobert com es fa per poder posar més de 5 dispositius sense fer perillar la estabilitat del sistema.

--Copia de seguridad. USTED SÓLO PUEDE HACER UNA ÚNICA COPIA DE SEGURIDAD DEL SOFTWARE. USTED PUEDE UTILIZAR UNA (1) COPIA DE SEGURIDAD ÚNICAMENTE CON FINES DE ARCHIVO Y PARA REINSTALAR EL SOFTWARE EN EL EQUIPO. SALVO POR LO DISPUESTO EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE CLUF O POR LA LEGISLACIÓN LOCAL, USTED NO PUEDE HACER DE NINGUNA OTRA MANERA COPIAS DEL SOFTWARE NI DE LOS MATERIALES IMPRESOS QUE ACOMPAÑAN AL SOFTWARE. NO PODRÁ DAR EL CD O LA COPIA DE SEGURIDAD EN ALQUILER, ARRENDAMIENTO O PRÉSTAMO, ASÍ COMO TAMPOCO CEDERLO A OTRO USUARIO.

** Aquest cop em vaig prepara un matalàs a terra, així vaig poder tirar-me tranquil·lament a riure.

-- SELECCIÓN DE IDIOMA. Es posible que el Fabricante haya decidido proporcionarle a Usted, una sola vez, una selección de dos o más versiones de idioma del SOFTWARE como parte del proceso de instalación del SOFTWARE. En dicho caso, Usted sólo tiene licencia para utilizar una (1) de las versiones de idioma proporcionadas. Una vez Usted haya utilizado una versión de idioma, no dispondrá de licencia para usar ninguna de las demás versiones de idioma que el Fabricante haya incluido con el EQUIPO.

** Si trio castellà durant la instal·lació vol dir que mai més podré triar català i tindré que viure la resta de la meva vida en castellà? Doncs si. Si tinguessis Linux, això no passaria, doncs es pot configurar l'idioma tantes vegades com vulguis!

-- SOPORTE TÉCNICO DE PRODUCTO. El soporte técnico del SOFTWARE no es proporcionado por MS, Microsoft Corporation ni las sociedades de su grupo. Para obtener servicios de soporte técnico para el SOFTWARE, consulte el número de teléfono de soporte técnico del Fabricante que se proporciona junto con la documentación que acompaña al HARDWARE

** Molt bé, el primer argument que donen les empreses és aquest, Microsoft ens dona suport tècnic mentre que Linux no ( Feu veure que no heu llegit l'anterior frase, doncs és conegut que hi han empreses que donen suport, em referia a l'empresari indecís). Doncs no, Microsoft tampoc ens dona suport, i llavors qui el dóna? Els pobres fabricants de hardware que no tenen res a veure amb Microsoft ?


-- [...] póngase en contacto con la filial de Microsoft que atiende a su país o escriba en inglés a Microsoft Sales Information Center/One Microsoft [...]

** Jo no vull escriure en un altre idioma que no sigui el meu, si m'hi veig obligat seria capaç d'escriure en castellà però tampoc ho accepten, només accepten anglès! Es veu que no tindran gaires traductors en nòmina.(Posteriorment he sigut informat de la existéncia de Microsoft Ibèrica, on es pot escriure en castellà)

-- 20. RESOLUCIÓN. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, el Fabricante o MS pueden resolver inmediatamente este CLUF en caso de que Usted incumpla los términos y condiciones del mismo. En dicho caso, Usted deberá destruir todas las copias del SOFTWARE y todos sus componentes.

** Voleu dir que fa falta destruir tots els nostres components? Pobres de vosaltres que incompliu qualsevol dret, haureu de cremar el CD i enviar les cendres per correu a can Bill.

-- 21. AVISO RELATIVO A LA SEGURIDAD. Como ayuda en la protección frente a infracciones de seguridad y software pernicioso, le rogamos haga periódicamente copias de seguridad de los datos y la información del sistema, utilice características de seguridad como servidores de seguridad e instale y utilice actualizaciones de seguridad.

** “ software pernicioso “ se li pot aplicar aquest distintiu al software ? De totes maneres gràcies per l'avís ho tindré en compte.

-- Usted acepta que ningún Producto está libre de errores, y le recomendamos vivamente que haga copias de seguridad de sus archivos con regularidad. Siempre que Usted tenga una licencia válida, el Fabricante le garantiza que a) durante el periodo de 90 días siguientes a la fecha en que Usted reciba el Producto o durante el periodo mínimo exigido por la ley aplicable, el Producto funcionará sustancialmente de conformidad con los materiales que lo acompañan

** Més recomanacions per part del pobre Bill, tots sabem que Windows no te forats de seguretat, per què ho deu dir doncs?
Aquest article està malament, he vist gent infectada amb el Blaster i el Sasser pasades 2 hores de la instal·lació.

-- [Continua] Producto entregado en sustitución de otro estará garantizado durante el tiempo restante del periodo de garantía del Producto sustituido o, al menos, durante un periodo de treinta (30) días.

** S'acaba el temps nois. Correu que encara hem de infectar més ordinadors (Blaster dixit)

Conclusions:

Mitjançant aquest CLUF podem comprobar que GPL és molt millor i que GNU/Linux encara ho és més. Un contracte així no mereix la pena ser revisat ni ser utilitzat (hauré perdut el temps?). De totes maneres espero que vos hagueu divertit una estoneta!

Categories: Articles, Humor


Comentaris

  • Sense comentaris
Arxius