Arxius

Instal·lar, configurar i utilitzar Xorg

Escrit al 2004-09-07 00:00:00 per seoman

He traduït un manual que vaig trobar per tal d'instal·lar les X.org des del CVS. L'he traduït (estava en castellà) ja que hi havia d'afegir algunes coses que m'he trobat jo a l'hora d'instal·lar les X.org.

0.- Introducció.Aquest document és una traducció del que podem trobar en castellà a Debianitas. Conté algunes modificacions que m'han semblat oportunes, així com errors i solucions de problemes que em vaig trobar jo a l'hora de fer-ho.

La idea d'aquest document és poder testar la versio 6.8 per tal de que pogui sortir abans. Així que ja sabeu =P.


1 .- Baixar X.org del CVS.Creem un directori on baixarem les fonts del X.org, com per exemple /share/cvs-xorg/.
Un cop dins d'aquest directori, executem les següents comandes per tal de baixar les fonts.

cvs -d :pserver:anoncvs@cvs.freedesktop.org:/cvs/xorg login
Password:


Amb això accedim al servidor cvs.


cvs -d :pserver:anoncvs@cvs.freedesktop.org:/cvs/xorg co -P -rXORG-6_7_99_902 xc


I amb això procedim a baixar-nos les fonts. Començaran a surtir noms de fitxers i directoris; això vol dir que s'està baixant. AVÍS!: Són uns 300 MB.


2.- Configurant abans de compilar.Si la descàrrega ha anat bé, tindrem un directori xc. Entrem en ell. Ara entrem al directori config/cf/ i copiem l'arxiu d'exemple xorgsite.def a host.def, que serà el fixer de configuració per la compilació.

La forma de configurar-lo és descomentar les entrades i posar-hi valors, és a dir, ens trobarem quelcom semblant a això:

/*
* To disable building Xvfb, uncomment this.
*
#define XVirtualFramebufferServer NO
*/


El fet de que estigui entre /* */ significa que és un comentari i que a l'hora de la compilació, fara cas omis del parametre de configuració "XVirtualFramebufferServer". Si realment volem definir aquest parametre i deshabilitar la compilacio del Xvfb, tindrem que deixar el parametre fora del comentari, quedant d'aquesta forma:

/*
* To disable building Xvfb, uncomment this.
*/
#define XVirtualFramebufferServer NO


D'aquesta manera no ignorarà el paràmetre i com diu la seva entrada, NO compilarà Xvfb. Alguns dels paràmetres més destacables són els següents:

#define XF86CardDrivers -> Definirem els drivers de la targeta gràfica que necessitarem.

#define XInputDrivers -> Definim dispositius d'entrada com el ratolí o el teclat.

#define BuildFonts -> Ja que segurament X.org compilarà fonts que ja teim instal·lades, ho podem deshabilitar i estalviar temps.

#define DefaultGcc2i386Opt -> Especifiquem els flags per al compilador. Com que actualment aquesta versió està en fase de proves, s'aconsella no activar optimitzacions, ja que si tenim algun error, podria ser degut al compilador, i llavors no podríem avisar als desenvolupadors del X.org.

També seria interessant configurar l'arxiu corresponent al nostre S.O., com per exemple linux.cf o bsd.cf (el més destacable és la versió del S.O. i la ruta on guardarem el que compilem, NothingOutsideProjectRoot). Si emprem GNU/Linux i com a distribució Red Hat, SuSe o Debian, ell mateix pot autodetectar aquets paràmetres, encara que no està de més que els configurem.


3.- Preparant la compilació.Aquest pas només té sentit si després volem actualitzar la versió del CVS a la última, sense tenir que baixar-lo tot sencer (cosa més que recomenable =P). Es tracta d'una serie de enllaços simbòlics que proporcionen un lloc diferent a l'hora de compilar, sense tenir que canviar l'estructura de les fonts.

Tenin en compte que estem a /share/cvs-xorg/xc, fem el següent:

mkdir ../build
cd ../build
lndir ../xc


Amb això serà suficient per crear l'estructura dins del directori build, que serà on treballarem.


4.- Arriba la compilació.La forma que aconsellen en els docs és make World > World.log 2>&1» si utilitzem bash i «make World >& World.log» si utilitzem csh o tcsh. Podem seguir la compilacio en una altra consola amb la comanda «tail -f -n 15 World.log».

NOTA: Al final del document, posaré els erros més comuns, o si més no, amb els que em vaig trobar jo i amb els que enviueu vosaltres. Així que si en trobeu algun i el solucioneu, sius plau, envieu-me un correu a seoman at seoman.homelinux.net.

Un cop haguem compilat, farem:

make install
make install.man


I amb això hauria de ser suficient.


5.- Configurant les X.orgPer tal de configurar les X.org, s'hauria de fer el següent:

«Xorg -configure» -> Això ens crearà un fitxer de configuració, anomenat xorg.conf.new. Només pot executar aquesta comanda l'usuari root.

«Xorg -config xorg.conf.new» -> Això provará el fitxer de configuració, per veure si està bé i funciona correctament. Teniu en compte, que si volem provar-ho amb un usuari que no siga root, ens haurem de referir al fitxer en ruta relativa i no podrà contenir "..". Si ens arranca l'entorn gràfic (sense consola ni entorn ni rés), vol dir que la cosa va bé. "Matem" la sessió premen control + alt + borrar.

Segurament haurem d'editar l'arxiu de configuració per adaptar la resolució, el refresc, el driver de la tarja de vidio, etc. Un cop haguem acavat, copiem el fitxer a /etc/X11/xorg.conf.

Comentar que també funciona si utilitzem el fitxer del xfree, XFConfig-4. És amb el que estic corrent jo ara mateix les X.org.

Ara tot hauria d'anar, tant el startx com qualsevol gestor com gdm, kdm o xdm (especificant el path dels binaris si utilitzem algun altre directori als habituals com /opt/ o /usr/local/).


6.- Les transparències i les ombres.Tornem al directori de les fonts (en el meu cas /share/cvs-xorg/) i baixem les dues aplicacions que nessecitem; xcompmgr i transset:

cvs -d :pserver:anoncvs@cvs.freedesktop.org:/cvs/xapps login
Password:
cvs -d :pserver:anoncvs@pdx.freedesktop.org:/cvs/xapps co xcompmgr
cvs -d:pserver:anoncvs@freedesktop.org:/cvs/xapps co transset7.1.- Compilant xcompmgrEntrem en el directori xcompmgr creat i executem les següents ordres:

export PKG_CONFIG_PATH=/usr/X11R6/lib/pkgconfig
./autogen.sh
./configure --prefix=/usr
make
make install


NOTA: Nessecitem tenir instal·lat l'automake. També comentar que jo vaig tenir algun problema menor amb el fitxer de configuració de la compilació «configure.ac». Els erros que em va donar a mi eren bastant explicatius i em demanaven que la línia AC_CONFIG_HEADER, havia de ser AM_CONFIG_HEADER.
L'altre error era en aquesta línia també. Em deia que no trobava el fitxer [config.h].in. Així que a la línia AM_CONFIG_HEADER([config.h]) li treiem els claudators i queda de la següent manera:

AM_CONFIG_HEADER(config.h)


Si tot ha anat bé, ja podem passar al següent punt.


7.2.- Compilant transsetEntrem al directori transset (el que hem baixat junt amb el xcompmgr) i l'instal·lem de la següent manera:

make
cp transset /usr/bin/8.- Configurant les transparències i les ombres.Editarem el fitxer /etc/X11/xorg.conf per afegir el següent:

Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection


Desem els canvis i arranquem les Xorg. Ara ja estem preparats per utilitzar les tan esperades transparències.


9.- Emprant les transparències i les ombres.Per a això, executarem «xcompmgr» o «xcompmgr -c» si volem tenir ombres. Després, amb la comanda «transset num» i cliquem sobre la finestra que volguem, i aconseguirem que sigui transparent. El num serà el % d'opacitat del canal alpha. Per exemple, si volem que la finestra tingui un nivell d'opacitat del 30 % executarem «transset 0.30».

És probable que, al voler utilitzar aquestes dues comandes, ens trobem amb que ens falta una llibreria del tipus libX.... En format .deb les vaig trobar a la pàgina http://www.hanzubon.org. He de dir que quan me'ls vaig baixar, la última versió era de feia només unes hores =).


10.- Errors en la compilació.10.1.- libpam0gL'error és del tipus:

make[3]: Entering directory `/share/cvs-org/xc/programs/xdm'
rm -f auth.o
gcc -c -O2 -fno-strength-reduce -ansi -pedantic -Wall -Wpointer-arith -I../.. -I../../exports/include -Dlinux -D__i386__ -D_POSIX_C_SOURCE=199309L -D_POSIX_SOURCE -D_XOPEN_SOURCE -D_BSD_SOURCE -D_SVID_SOURCE -D_GNU_SOURCE -DFUNCPROTO=15 -DNARROWPROTO -DBINDIR=\"/usr/X11R6/bin\" -DXDMDIR=\"/usr/X11R6/lib/X11/xdm\" -DUSESHADOW -DUSE_PAM -DUNIXCONN -DTCPCONN -DHAS_STICKY_DIR_BIT -DHAS_FCHOWN -DGREET_USER_STATIC -DFRAGILE_DEV_MEM -DOSMAJORVERSION=2 -DOSMINORVERSION=4 -DXPM -DUSE_XINERAMA auth.c
In file included from auth.c:44:
dm.h:105: security/pam_appl.h: No such file or directory
make[3]: *** [auth.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/share/cvs-org/xc/programs/xdm'
make[2]: *** [install] Error 2
make[2]: Leaving directory `/share/cvs-org/xc/programs'
make[1]: *** [install] Error 2
make[1]: Leaving directory `/share/cvs-org/xc/'
make: *** [install] Error 2


La solució és instal·lar el paquet libpam0g-dev.

Categories: Articles, Trucs


Comentaris

  • Sense comentaris
Arxius