Arxius

Instal·lar el controlador ATI

Escrit al 2006-11-09 00:00:00 per Mecatxis

Un nou article fruit de les trifulgues dels usuari d'ATI.

Aquí teniu un truc imprescindible per instal·lar la darrera versió del controlador

Després de descarregar el darrer controlador propietari d'Ati aquí amb data 31 d'octubre i d'intentar instal·lar-los seguint les instruccions, he detectat que falla estrepitosament.

Miro el fitxer /usr/share/ati/fglrx-install.log i trobo:

[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel module now.
ATI module generator V 2.0
==========================
initializing...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
Assuming default VMAP API
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.16-2-686/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.16-2-686'
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:456: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2264: warning: 'deferred_flush' defined but not used
LD [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
Building modules, stage 2.
MODPOST
CC /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
LD [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.16-2-686'
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
==============================
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel modules
failed.
[Error] Kernel Module : Failed to install compiled kernel module - please consult readme.


Consulto el readme i no trobo cap més pista del possible problema. He investigat una mica.


Doncs be. Finalment he trobat la solució. El problema radica en que el controlador està preparat per ser compilat amb la versió 4.0 de gcc, mentre que la versió que jo tenia instal·lada era la 4.1. Ves per on.

La solució passa per fer com a superusuari:

updatedb

Aixó pot trigar uns minutets, tinguem paciència. Quan acabi, fem:

locate fglrx-uninstall

Amb això localitzem el fitxer de desinstal·lació del controlador fglrx antic, si el tenim.

Anem al directori que contingui el controlador. En el meu cas:

cd /usr/share/fglrx
sh ./fglrx-uninstall.sh

A continuació instal·lem la versió del compilador, si no la tenim instal·lada.

apt-get install gcc-4.0

I substituïm la versió del gcc.

rm /usr/bin/gcc
ln -s /usr/bin/gcc-4.0 /usr/bin/gcc

Ja ho tenim. Ara caldrà anar al directori on hagem descarregat l'instal·lador del nou controlador. En el meu cas:

cd /home/angel/

I instal·lar

sh ./ati-driver-installer-8.30.3.run

Un com completada la instal·lació, seguim el manual d'instal·lació de Ati i executem

aticonfig --initial

A mi m'ha anat be i m'ha instal·lat el controlador configurat amb acceleració gràfica. Ara faltarà configurar-la per treure'n el màxim rendiment, però això ho deixo per gent més experta que jo. :-)

Categories: Articles, Iniciació


Comentaris

  • Sense comentaris
Arxius